Aktiviteter

Månadsmöten

"Aktuellt", kaffe, lotteri, småprat och ibland föredrag, kåseri, musik och film.

Första onsdagen i månaden kl 17:00

Stick-kafé

Arbeta om du vill eller bara umgås

Torsdagar 16:00 - 19:00

Midsommarafton i parken

Träffas, dansa till levande musik, fika och köpa lotter. Ca 500-600 personer brukar komma för att hälsa sommaren!

Midsommarstången reses kl. 14:30 i Parken, Parkvägen.

Våffelkafé

Syföreningen Ljus dukar upp både ute och inne i Badhuset under två helger i juli månad.

Fyrens dag

Firas en lördag mitten av augusti alltsedan 2011, då syföreningen fick fyren som gåva.